Methanol

Methanol, ook bekend als Methylalcohol, is een kleurloze, vluchtige en brandbare vloeistof met de chemische formule CH3OH. Het is de eenvoudigste alcohol en wordt vaak gebruikt als oplosmiddel in de chemische industrie en als brandstofadditief.

Methanol is samengesteld uit een koolstofatoom, drie waterstofatomen en een hydroxylgroep (-OH). Het is een structureel isomeer van ethanol, de alcohol die in dranken zoals bier en wijn voorkomt.

Hoewel methanol vaak wordt gebruikt als oplosmiddel en additief, is het ook gevaarlijk voor consumptie. Wanneer methylalcohol wordt ingenomen, wordt het in het lichaam omgezet in formaldehyde en mierenzuur, twee stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel en andere organen. Zelfs kleine hoeveelheden methylalcohol kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, waaronder misselijkheid, braken, hoofdpijn, verwardheid en verminderd gezichtsvermogen. In ernstige gevallen kan het leiden tot coma en overlijden.

Methanol kan ook gevaarlijk zijn wanneer het wordt ingeademd of in contact komt met de huid. Langdurige blootstelling aan methylalcoholdampen kan leiden tot irritatie van de ogen, neus en keel, evenals hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid. In extreme gevallen kan het leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en de dood.

Methanol is een giftige stof die niet geschikt is voor consumptie en zorgvuldig moet worden behandeld om blootstelling te voorkomen. Bij het hanteren van methylalcohol is het belangrijk om de juiste veiligheidsprocedures te volgen en beschermende kleding en apparatuur te dragen.

Raadpleeg altijd een arts als u denkt dat u bent blootgesteld aan methanol / methylalcohol en symptomen ervaart.